Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký |    

VietNam English
Online 3035 | Hotline: (84 8) 37 156 156

Bình An Village Resort
- Địa chỉ: 01 Trần Phú, phường 1,Tp. Vũng Tàu
- Tỉnh/TP: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Điện thoại: (064) 3510016 Fax: 810264
- YM: - Skype:


Bình An có nghĩa là »hòa bình« bắt nguồn từ một từ Việt kết thúc bằng một lời cầu nguyện. That is what exactly you will get upon setting foot at the Binh An Village Resort, a peaceful environment surrounded by the natural beauty of landscaped plush gardens, rocky cliffs and coastal view of the South China Sea. Đó là chính xác những gì bạn sẽ nhận được khi đặt chân tại Bình An Resort Village, một môi trường hòa bình được bao bọc bởi vẻ đẹp tự nhiên của vườn tược plush, vách núi đá và xem ven biển của Trung Quốc Nam Hải.

You are to experience a family-run business that personally invites you to share the splendid luxury lifestyle that awaits you. Bạn đang kinh nghiệm một gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh mời các bạn chia sẻ lối sống sang trọng, lộng lẫy đó đang chờ bạn. Combined with ancient Vietnamese architecture and nostalgic European soft furnishings, lets you forget where you are. Kết hợp với kiến trúc cổ Việt Nam và châu Âu bị vật tư hương mềm, cho phép bạn quên bạn đang ở đâu. The resort offers about 10 unique suites of about 100sqm overlooking the ocean and tropical gardens. Khu nghỉ mát này cung cấp khoảng 10 bộ duy nhất của khoảng 100sqm nhìn ra biển và các khu vườn nhiệt đới. There are two stunning pools, a fresh water pool overflow to the ocean and a salt-water pool landscaped into the ocean. Có hai hồ bơi tuyệt đẹp, một hồ bơi nước ngọt tràn vào đại dương và muối một hồ bơi nước cảnh vào nước biển. It is a place for you to relax in comfort, and serenity. Đó là một nơi để bạn thư giãn thoải mái, và trầm lắng.

Vung Tau is located about 128km south east of Ho Chi Minh City. Vũng Tàu có vị trí khoảng 128km về phía đông nam của Hồ Chí Minh. A peninsula that is surrounded by the South China Sea was once known as Cap Saint Jacques when it was founded by the French in the XVth century. Một bán đảo được bao quanh bởi biển Nam Trung Hoa đã từng được biết đến như là Cap Saint Jacques khi nó được thành lập bởi người Pháp ở thế kỷ XVth. It is the closest beach to escape the bustling noises of the big city for the local Saigonese. Đây là bãi biển gần nhất để thoát ra những âm thanh náo nhiệt của thành phố lớn cho các địa phương Sài Gòn. The beaches divided by a mountain, is composed of the front beach and back beach suitable for swimming and water-skiing . Những bãi biển được chia bởi một ngọn núi, bao gồm các bãi biển phía trước và trở lại bãi biển thích hợp cho việc bơi lội và nước-trượt tuyết. Vung Tau can be reached in two hours by car or bus. Vũng Tàu có thể đạt được trong hai giờ đi xe hơi hoặc xe buýt. Well equipped Hydrofoil boats runs every hour from the city to Vung Tau within one hour while enjoying the scenic countryside of the saigon river. Cũng được trang bị tàu thuyền tàu cánh ngầm chạy mỗi giờ từ thành phố đến Vũng Tàu trong vòng một giờ trong khi thưởng thức phong cảnh đẹp của quê sông saigon.

Today the city grows on the development of oil and gas exploration and petroleum downstream industries. Hôm nay đã phát triển thành phố về việc phát triển và thăm dò dầu khí và các ngành công nghiệp dầu mỏ hạ nguồn. It is also a hot spot for weekenders. Nó cũng là một điểm nóng cho vào ngày cuối tuần. Vung Tau is the main port entrance to Saigon. Vũng Tàu là lối vào cổng chính Sài Gòn.

Vung Tau is divided into two seasons throughout the year. Vũng Tàu được chia thành hai mùa trong suốt cả năm. The dry season which is mostly sunny between October to May with temperatures 25-32°C . Mùa khô mà là chủ yếu là nắng giữa tháng mười-Tháng năm với nhiệt độ 25-32 ° C. The rainy season starts around May and finishes in October. Mùa mưa bắt đầu từ khoảng tháng Năm và kết thúc vào tháng Mười. While there can be frequent showers, they tend to be short duration and are followed by sunshine. Trong khi có thể được thường xuyên tắm vòi sen, họ có xu hướng ngắn hạn và được theo sau bởi ánh nắng.

Rooms System: Hệ thống phòng:

All rooms and suites are inspired by an ancient Vietnamese external style architecture. Tất cả các phòng và dãy phòng được lấy cảm hứng từ một phong cách kiến trúc cổ Việt Nam bên ngoài. With massive wood columns holding each roof beam structure brings the richness beauty of the Vietnamese heritage. Với các cột gỗ lớn đang nắm giữ mỗi cấu trúc chùm mái nhà mang đến vẻ đẹp phong phú của các di sản Việt Nam. The roof tops are covered with handmade antique terrocotta tiles from the mekong delta, an area known for terrocotta bricks, tiles and potteries. Những ngọn mái nhà được che phủ bằng gạch thủ công terrocotta cổ từ vùng đồng bằng mekong, một khu vực nổi tiếng với terrocotta gạch, ngói và gốm.

All suites and some rooms feature an outdoor living room, double beds, seperate bath and shower, refrigerator, mini bar, flat screen TV, DVD player, a library of movies and music, air conditioning, and safe for your personal belongings. Tất cả các bộ và một số phòng đều có một phòng khách ngoài trời, giường đôi, bồn tắm và vòi tắm, tủ lạnh, mini bar, TV màn hình phẳng, đầu DVD, một thư viện phim ảnh và âm nhạc, điều hoà không khí, và an toàn cho đồ đạc cá nhân của bạn. Each room is given a special Vietnamese name depicting its meaning. Mỗi phòng được cho một tên đặc biệt Việt miêu tả ý nghĩa của nó.

Seaview Villas: Seaview Villas:

Hoi An –has an antique mural paintings featuring an old Vietnamese traditional wedding. Hội An-có một bức bích họa cổ tác với một đám cưới cổ truyền thống Việt Nam. It has largest bedroom space, seperate bathrooms, and large outdoor living area.View of the garden and sea. Nó có sức chứa lớn nhất của phòng ngủ, phòng tắm riêng biệt, và area.View sống rộng lớn ngoài trời của khu vườn và biển.

Phu An – has its own little garden with a pool and sea view. Phú An - có khu vườn nhỏ của riêng mình với một hồ bơi và nhìn ra biển. Large room and seperate bathrooms with outdoor living area. Lớn phòng và phòng tắm riêng biệt với khu vực sinh sống ngoài trời.

Long An – is decorated with an Italian Venetian touch. Long An - được trang trí với một liên lạc Venezia Ý. Built on a cliff with the highest view, it has its own seaview balcony. Được xây dựng trên một vách đá với quan điểm cao nhất, nó có ban công riêng seaview của nó. Large living area, bedroom, and outdoor bathroom with shower only. Diện tích lớn sống, phòng ngủ và phòng tắm ngoài trời với vòi sen chỉ.

Gardenview Villas: Gardenview Villas:

Nam An - was the first suite to be built. Nam An - đã được các bộ đầu tiên được xây dựng. Two storey suite with a outdoor living area upstairs to enjoy the garden and seaview. Hai bộ tầng với một tầng trên diện tích sinh hoạt ngoài trời để tận hưởng những khu vườn và seaview. Upstairs area can be used as an extra bed for children. Upstairs khu vực có thể được sử dụng như một giường phụ cho trẻ em. Seperate bathroom with bathtub only. Phòng tắm riêng biệt với bồn tắm chỉ.

Dong An —Two storey suite with a outdoor living area upstairs to enjoy the garden and seaview. Đồng An-Hai bộ tầng với một tầng trên diện tích sinh hoạt ngoài trời để tận hưởng những khu vườn và seaview. Upstairs area can be used as an extra bed for children Seperate bathroom with bathtub only. Upstairs khu vực có thể được sử dụng như một giường phụ cho trẻ em riêng phòng tắm với bồn tắm chỉ.

Superior Rooms: Phòng Superior:

All rooms have double-beds and bathroom with shower only. Tất cả các phòng đều có giường đôi và phòng tắm có vòi sen chỉ. Fully equipped with all a amenities. Trang bị đầy đủ với tất cả một tiện nghi.

FOOD & DINING FOOD & DINING

The restaurant overlooking the saltwater pool and ocean offers all day dining with a superb gastronomic menu. Nhà hàng nhìn ra hồ bơi nước mặn và đại dương cung cấp tất cả ăn uống ngày với một thực đơn ẩm thực tuyệt vời. Decorated with an antique oriental structure and soft plush sofas, we create a new concept of comfort dining. Trang trí với một cấu trúc cổ phương Đông và ghế sofa plush mềm, chúng tôi tạo ra một khái niệm mới về ăn uống thoải mái. On a beautiful day, dining service is provided of up to 8 people at the waterfall terrace next to the manicured lawn garden. Vào một ngày đẹp, dịch vụ ăn uống được cung cấp lên đến 8 người tại sân thượng thác nước bên cạnh vườn cỏ manicured.

Fresh water pool: just next to the lounge terrace, is a splendid rectangular black marble pool 15m long. Hồ bơi nước tươi: chỉ cần bên cạnh sân thượng sảnh, là một hồ bơi đá hoa lộng lẫy hình chữ nhật màu đen dài 15phút. Comfortable plush mats are given for those who like to sun bath. Thảm Comfortable plush được trao cho những ai thích tắm nắng.

Salt water pool and Bar: situated just below the restaurant and pool terrace is one of the most oustanding pools built into the ocean. Muối nước hồ bơi và Bar: nằm ngay dưới các nhà hàng và hồ bơi sân thượng là một trong những hồ bơi oustanding nhất được xây dựng vào đại dương. It is walled of natural stones and its floor is made up of broken cobalt blue ceramic pieces. Đây là tường đá tự nhiên và sàn của nó được tạo thành tấm coban mảnh gốm màu xanh. On a clear day, you can aslo see the bottom of the pool, the signature from the designer made of white cobble stones. Vào một ngày rõ ràng, bạn cũng có thể nhìn thấy dưới cùng của bơi, chữ ký từ các nhà thiết kế làm bằng đá trắng rai. Shaped like a half circle, this pool is about 25m long and 15m wide and 1.8m deep will sure give you the lap excercise you need. Hình như một nửa vòng tròn, hồ bơi này là khoảng 25phút và 15phút dài 1.8m sâu rộng và chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn những vòng excercise bạn cần. 100% recycled natural sea water 100% tái sinh tự nhiên biển nước

QUI AN BAR LOUNGE QUI AN BAR LOUNGE

This is a must see spot of Binh An Village because of its building structure into the rock cliff. Đây là phải xem tại chỗ của Bình An vì cơ cấu xây dựng của nó vào trong vách đá. Comfortable sofas lets you enjoy the spectacular sunset. Ghế sofa thoải mái cho phép bạn tận hưởng hoàng hôn tuyệt đẹp. On some occasion the owner of the resort organize jazz sesions with accoustic instruments including a grand concert piano. Trên một số nhân dịp nghỉ mát của chủ sở hữu của các tổ chức sesions với dụng cụ âm nhạc jazz bao gồm một buổi hòa nhạc piano lớn. The lounge terrace keeps a library of more than 500 DVD movies ranging from romance to thriller for your night enjoyment. Các sân thượng sảnh giữ một thư viện với hơn 500 phim DVD từ lãng mạn đến phim kinh dị để thưởng thức đêm của bạn.

27 -HOLE GOLF COURSE 27-HOLE GOLF COURSE

Just about 12km away, is a beautiful and challenging golf course along the beach side. Chỉ cần khoảng 12km đi, là một sân golf tuyệt đẹp và đầy thử thách cùng phía bên bãi biển. Fairways are hilly and aligned with pine trees. Fairways là đồi núi và liên kết với cây thông.

LOCAL FISHING ĐỊA Fishing

Deep sea fishing can be arranged with a local fisherman on the traditional wooden boats of Vung Tau. Sâu đánh bắt cá biển có thể được sắp xếp với một ngư dân địa phương trên chiếc thuyền gỗ truyền thống của Vũng Tàu. As most of the fisherman use a fishing net to catch fish, we can provide fishing rods for your casual enjoyment. Vì hầu hết các ngư dân đánh bắt cá sử dụng một lưới để bắt cá, chúng tôi có thể cung cấp cần câu để thưởng thức giản dị của bạn.


Các dịch vụ kèm theo:
Giới thiệu | Qui định | Thanh toán | Sitemap | Liên hệ
© 2008 - 2022 Tourbalo - Member Of PMV Corp, Tòa Nhà SBI, Công Viên PM Quang Trung, Quận 12, HCMC
Website: www.Tourbalo.com - Tourbalo.vn, thông tin địa danh, bản đồ du lịch, vé máy bay, thuê xe, khách sạn, khu giải trí, shoping - mua sắm