Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký |    

VietNam English
Online 31 | Hotline: (84 8) 37 156 156

VietNam Airline
- Địa chỉ:
- Tỉnh/TP: An Giang
- Điện thoại: (84-4) 8732732
- YM: - Skype:


Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Airlines) được thành lập vào ngày 27 tháng 5 năm 1996 trên cơ sở sát nhập 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hàng không với Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam là nòng cốt. Hãng nằm dưới sự quản lí của một hội đồng 7 người do Thủ tướng chỉ định. Hãng từng là cổ đông chi phối của hãng hàng không thứ hai của Việt Nam – Pacific Airlines nhưng cổ phần của hãng đã được chuyển sang Bộ Tài chính vào tháng 1 năm 2005


Các dịch vụ kèm theo:
Giới thiệu | Qui định | Thanh toán | Sitemap | Liên hệ
© 2008 - 2023 Tourbalo - Member Of PMV Corp, Tòa Nhà SBI, Công Viên PM Quang Trung, Quận 12, HCMC
Website: www.Tourbalo.com - Tourbalo.vn, thông tin địa danh, bản đồ du lịch, vé máy bay, thuê xe, khách sạn, khu giải trí, shoping - mua sắm